Cea mai mare avuție

„Eu posed cu adevărat doar ceea ce am dăruit.” — Seneca
despre dăruire

Add Comment