Le lipsește îndrăzneala

„Multe sunt lucrurile pe care nu îndrăznesc să le spună oamenii cu haine rupte.” — Iuvenal
despre viață

Tags:

Add Comment