Superficialitate

„În vremuri de restrişte iese la iveală superficialitatea structurii de bază.” — Robert Browning
despre superficialitate

Add Comment