Trai de lingușitor

„Orice linguşitor trăieşte pe cheltuiala cui îl ascultă.” — La Fontaine
despre lingușire

Add Comment