Gândește liber

„Gândiţi critic şi nu memoraţi doar ceea ce vor alţii să gândiţi.” — Neale Donald Walsch
despre gândire

Add Comment