La înțelepciune se ajunge greu

„Prin chinuri şi suferinţe ne este dat să căpătăm acea fărâmă de înţelepciune pe care nu ne-o pot da cărţile.” — Nikolai Gogol
despre înțelepciune

Add Comment