Ocazia din spatele problemei

„Suntem în continuu confruntaţi cu o serie de mari oportunităţi deghizate în mod iscusit în probleme irezolvabile.” — John Gardner
despre oportunitate

Add Comment