Puterea corupe

„Puterea corupe inevitabil rațiunea.” — Immanuel Kant

Add Comment