Succese și înfrângeri

„Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță.” — Nicolae Iorga
despre înfrângere şi succes

Add Comment